สำหรับคนที่บ้านรกมาก ๆ แต่ตัดใจทิ้งข้าวของไม่ลง EP.1 | สารคดีเกลา

วิธีทิ้งของให้บ้านโล่งน่าอยู่ในช่วงกักตัว แม้ทุกคนจะรู้ … อ่านเพิ่มเติม สำหรับคนที่บ้านรกมาก ๆ แต่ตัดใจทิ้งข้าวของไม่ลง EP.1 | สารคดีเกลา