พลังภายในคำพูด

พลังภายในคำพูด – แนะนำหนังสือน่าอ่าน

บางครั้ง คำพูดจากหัวใจเพียงคำเดียว เยียวยาบาดแผลอันยาวนานแก่คนฟังได้
สารบัญเกลา - อยากเลือกอ่าน

หนังสือ พลังภายในคำพูด

บางครั้ง คำพูดจากหัวใจเพียงคำเดียว

เยียวยาบาดแผลอันยาวนานแก่คนฟังได้

.

และสามารถส่งผลตรงกันข้ามได้เหมือนกัน

การเลือกใช้คำพูด จึงสำคัญมาก ๆ

แม้คำพูดเดียวกันก็ทำร้ายใจคนฟังได้

.

“ใช้คำพูดเป็น ยกใจคน ไม่ทำให้ใจฟัง”

.

เทคนิค 8 ขั้นตอน

ขัดเกลาคำพูดให้ออกมาจากภายใน

ให้ตราตรึงใจคนฟังไม่รู้ลืม

.

จากหนังสือ พลังภายในคำพูด

หนังสือที่ วี วง BTS อ่าน BESTSELLER ในเกาหลี และญี่ปุ่น

พิกัด >> นายอินทร์ : https://bit.ly/3wmlPjq

แอปส้ม : https://bit.ly/3PGRBhR

.

.

หนังสือ พลังภายในคำพูด
หนังสือ พลังภายในคำพูด https://bit.ly/3PGRBhR

ขั้นที่ 1.#การฝึกฝน

.

หัวใจหลักของการฝึกฝนการพูด คือ การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

และคุ้นเคยกับการจัดการความรู้สึก ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน มีความเชื่อมั่น

จึงจะใช้ภาษาได้อย่างแข็งแรง และไม่โอ้อวดตัวเองจนเกินไป

.

รักและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง

พร้อมกับเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง

และจัดการกับความรู้สึกภายในใจได้เป็นอย่างดี

.

ถ้าอยากให้คำพูดน่าเชื่อถือ ก็ต้องเป็นคนน่าเชื่อถือ

เราเป็นคนแบบไหน คำพูดก็จะเป็นแบบนั้น

เปรียบเสมือนเปลี่ยนภาชนะใส่คำพูด

ตัวเราคือภาชนะ คำพูดคือน้ำ

“หากภาชนะเหลี่ยม น้ำในภาชนะก็เหลี่ยม” (ซุนจื้อ)

.

ขั้นที่ 2.#ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

.

ทัศนคติ การมองโลก มุมมอง ต่างสะท้อนจากคำพูดของ

การสร้างทัศนคติที่ดีส่งผลให้ใช้คำพูดได้ดีขึ้น

ทัศนคติเปลี่ยน คำพูดเราก็จะเปลี่ยน

.

เราสร้างทัศนคติใหม่ได้ใน 4 วิธี

1. ขยายขอบเขตความรู้ของตัวเอง อย่ากลัวการเรียนรู้

2. ไม่ย่อท้อต่อแรงกดดัน

3. ฝึก Critical Thinking ไม่เป็นคนที่น้ำเต็มแก้ว

4. เริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อน

.

ขั้นที่ 3.#สติปัญญา หากอยากได้คำพูดลึกซึ้ง

.

การอ่านสำคัญ ช่วยเพิ่มความรู้

และความเข้าใจความหลากหลายมากขึ้น

.

อ่านเพื่อเข้าใจมุมมองของผู้เขียน เหตุผลต่าง ๆ ของผู้เขียน

.

รับรู้ตัวเองก่อนที่จะเอ่ยคำใด ๆ ออกไป

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้ออก

.

ขั้นที่ 4.#ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพูดให้แปลกใหม่

.

เชื่อว่าเราทำได้ หรือ เอาคำว่าฉันทำไม่ได้ออกไปก่อน

อย่าดูถูกศักยภาพของตัวเอง

.

หมั่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ กับคนที่เก่ง ๆ

ยิ่งแลกเปลี่ยนความคิด ยิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้พูดอะไรใหม่ ๆ มากขึ้น

.

จัดระเบียบความคิดด้วยการจดบันทึก

เมื่ออ่านสิ่งที่เราเขียน ก็จะทำให้นำไปปรับปรุงและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

และถ้าได้แบ่งปันที่จดบันทึกก็ยิ่งที่เป็นที่ดี ได้พัฒนาผ่านการวิจารณ์ของผู้อื่นด้วย

.

ขั้นที่ 5.#การฟัง

.

ถ้าอยากได้คนที่เปิดรับฟัง ต้องฟังก่อน

รับฟังอย่างจริงใจ จะเปิดใจฝ่ายตรงข้ามได้ดีกว่าการพูด

เมื่อเราตั้งใจฟัง อีกฝ่ายก็จะตั้งใจฟังที่เราพูด

.

ถ้าเราไม่ใส่ใจฟัง เราก็จะไม่ได้ยิน

เราต้องเอาใจใส่ที่จะฟังคำพูดของอีกฝ่าย

.

การฟังไม่ใช่แค่ฟังเงียบ ๆ แต่รวมถึงการแสดงท่าทางอย่างเหมาะสม

แสดงออกว่าเราตั้งใจฟังที่เขาพูดอย่างใจจริง

ทำให้เกิดความรู้สึกความเป็นพวกเดียวกันกับเขา

“การสื่อสารทำให้เราใจกัน และการเข้าใจกันทำให้การสื่อสารดีขึ้น”

.

ขั้นที่ 6.#คําถาม หากต้องการถามและตอบให้ดี

.

ฝึกการตั้งคำถาม คำถามที่ดีจะผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน

การตั้งคำถาม สงสัยในสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

.

ลองถามอย่างอ่อนโยนและเข้าใจอีกฝ่าย

เช่น เธอคิดอย่างไรบ้าง หรือคำถามที่ดูไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายถูกสอบสวน

เปิดโอกาสให้เขาได้พูด แสดงความคิดเห็นว่า เขาคิดอะไรอยู่

.

การตั้งคำถามที่ดีมักมาจาการฝึกเป็นผู้ฟัง ผู้คิดที่ดี

.

ขั้นที่ 7.#วาทศิลป์ ศิลปะในการพูด

.

คิดก่อนพูด ไม่พูดมากเกินไป

ลองสวมบทบาทเป็นพิธีกร ปล่อยให้เขาพูด

เพื่อดูว่าเราต้องไปปรับปรุงตรงไหน ฝึกซ้อมตรงไหมเพิ่มอีก

.

การพูดที่ได้ดีไม่ใช่แค่มีวาทศิลป์ แต่เราต้องใส่ใจ และอ่านสถานการณ์ต่าง ๆ

เข้าใจเข้าถึงใจคู่สนทนา คำพูดนั้นออกมาจากใจของเรา

ส่งต่อความจริงใจนั้น ผ่านความรู้สึกไปยังในใจของคู่สนทนาของเรา

.

ขั้นที่ 8.#ความเป็นอิสระ

.

รับผิดชอบต่อคำพูดที่พูดไป คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูดออกมา

รักษาคำพูด ปฏิบัติได้ตามที่พูดได้จริง แม้จะเป็นคำพูดเดียวกัน

คนเราจะเชื่อคำพูดของคนพูดที่น่าเชื่อถือมากกว่า

.

การพูดสิ่งที่คิดทันที อาจะเป็นเรื่องดี

แต่ทุกคำพูดนั้น ย้อนกลับมาหาเราได้เสมอ

.

“ความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดมากแค่ไหน

แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า เราเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน”

.

นี่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ที่เราตกตะกอนมาบางส่วน

ในหนังสือเล่มไม่ได้สอนให้เราพูดตรง ๆ

แต่ให้เราได้คิดตาม ขบคิดอย่างช้า ๆ

พร้อมกับยกตัวอย่างการใช้ถ้อยคำ

ของนักปราชญ์ชื่อดังของโลก

ทั้งฝั่งตะวันตก ตะวันออก

ที่จะมาให้คำพูดของเรา

ยกใจคนฟัง และตราตรึงอยู่ในใจคนไม่รู้ลืมครับ

.

พิกัด >> นายอินทร์ : https://bit.ly/3wmlPjq

SHOPEE : https://bit.ly/3PGRBhR

.

🌈สั่งซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนโครงการเกลา นิสัยอันตราย : https://bit.ly/3sCQHIp

Writer
แค่ทีมงานเกลาคนนึง เป็นเป็ดตัวเล็ก ๆ ตัวนึง และยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ หวังว่าเรื่องราวที่เราแชร์จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน
Content Desingner
'เกลานิสัยอันตราย' Hub รวมคนรักการพัฒนานิสัย และอยากขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน
Top