KOD @KU ตอน Louder Than Words

KOD @KU ตอน Louder Than Words

6 พฤศจิกายน 2562

โดย ทีมงาน เกลา นิสัยอันตราย

Klao on demand @KU ตอน Louder Than Words

คุณเคยได้ยินไหม…
ว่าสิ่งที่ฆ่าคนได้มากกว่าอาวุธคือ ‘คำพูด’
.
.
หลายคนพูดจาไพเพราะ แต่กลับแฝงไปด้วยอคติ
แสดงความเห็น แต่ลึกๆ ก็ยุยงสร้างความเกลียดชัง
และไต่ระดับไปจนถึงคำพูดหยาบคายที่ทิ่มแทงใจคน
.
.
มาร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากรพิเศษ
พี่ป๊อป ศิวาภัทร์ สิริพิพัฒน์ หรือ Master Pop และ
พี่แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ปัจจุบันนักแสดง นางแบบ
.
.
ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง
ผลกระทบที่ได้รับจาก Hate Speech
วิธีการก้าวผ่าน และการรณรงค์เรื่องการใช้คำพูด
.
.
ในงาน Klao on Demand at KU
ตอน Louder Than Words
เพราะคำพูดไม่ใช่แค่คำพูด
.
.
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00-18:00 น.
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
.
ถึงเวลาแล้วที่คำพูดของเราจะไม่ฆ่าใคร
และจะไม่มีคำพูดของใครฆ่าเราได้เช่นกัน

#เกลานิสัยอันตราย
#เกลาไปพร้อมกัน
#KUDigitalCitizens

ไม่มีภาพบรรยายกาศ
Top